ZAPROSZENIE

NA LETNI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA
I RADY GMINY
STARA BŁOTNICA 2013


Rozgrywki turniejowe odbędą się w terminach:
21.07.2013 - rozgrywki grupowe
28.07.2013 - półfinały
04.08.2013 - finały
Do udziału zapraszamy drużyny żeńskie i męskie, liczące od 11 do 17 zawodników.
Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Błotnicy do 17 lipca 2013 roku. (druki oraz regulamin dostępne w bibliotece lub na stronie internetowej gminy) http://www.starablotnica.pl
Organizatorzy:
• Wójt Gminy Stara Błotnica
• Rada Gminy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy

Kontakty telefoniczne:
Roman Popowicz - 505 853 098
Damian Boczek - 512 472 742
Jan Utkowski - 604 731 389
Urszula Kucharczyk - 509 642 980


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA I RADY GMINY
STARA BŁOTNICA 2013


CEL TURNIEJU
• Popularyzacja piłki nożnej i aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród
mieszkańców Gminy
• Umożliwienie rywalizacji sportowej amatorskim drużynom piłkarskim.
• Integracja społeczności sportowej.
§ 1. ORGANIZATORZY
• Wójt Gminy Stara Błotnica
• Rada Gminy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy
• § 2. TERMIN I MIEJSCE
• Turniej zostanie rozegrany w dniach 21 lipca - 04 sierpnia 2013 roku
na boiskach w Starej Błotnicy i Kaszowie
• Losowanie grup odbędzie się 18 lipca o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy (organizatorzy + przedstawiciele drużyn)
§ 3. UCZESTNICTWO
W turnieju mogą brać udział tylko drużyny z terenu gminy Stara Błotnica (dopuszcza się w składzie każdej drużyny do dwóch zawodników z poza terenu gminy Stara Błotnica, którzy reprezentują lub reprezentowali klub sportowy K.S. Błotnica, co należy wyszczególnić w zgłoszeniu).
• W turnieju biorą udział drużyny, które w terminie do dnia 17 lipca 2013 roku dostarczyły prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia.
• Drużyny zgłaszają od 11 do 17 zawodników powyżej 13 roku życia.
• Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć przy sobie ważny dokument (ze zdjęciem), potwierdzający tożsamość i adres zamieszkania zawodnika.
• Każda drużyna musi mieć kapitana lub opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas turnieju, oraz będzie obecny przy losowaniu drużyn.
§ 4. SYSYEM ROZGRYWEK
• Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: męskiej i żeńskiej.
• W każdej kategorii drużyny będą podzielone na dwie grupy (przy małej ilości drużyn
w danej kategorii, podział nie musi być stosowany), w których rozegrają
mecze w systemie „każdy z każdym”.
• Turniej rozgrywany zostanie w trzech etapach: rozgrywki grupowe, półfinały i finały
• Ostateczny system rozgrywek zostanie opracowany po ustaleniu ilości
zgłoszonych drużyn.
§ 6. OBOWIAZKI ORGANIZATORA
• Do obowiązków organizatora turnieju należy:
• Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju zgodnie z regulaminem.
• Wyznaczenie sędziów.
• Zapewnienie opieki medycznej.
• Zapewnienie nagród.
§ 7. POSTANOWIANIA KOŃCOWE
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
• Wszystkie sprawy sporne rozstrzygają Organizatorzy.
• Decyzje Organizatorów są ostateczne.
• Za nie przestrzeganie regulaminu lub nie sportowe zachowanie grozi wykluczenie drużyny z turnieju.
• Jeżeli drużyna podczas rozgrywek grupowych wycofa się z turnieju, to dla wszystkich drużyn grających z tą drużyną zostanie przyznany walkower.
• Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za utratę zdrowia na boisku

Regulamin Turnieju oraz zgłoszenie, dostępne są na stronie internetowej organizatora http://www.starablotnica.pl

Pliki do pobrania

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg Zaproszenie

 

 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg

Regulamin

 

 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpgZgłoszenie

 

Wróć